آموزش اصلاح ابرو و قرینه سازی ابرو در آموزشگاه آرایشگری زنانه

آموزش اصلاح ابرو و قرینه سازی ابرو در آموزشگاه آرایشگری زنانه

در آموزشگاه های آرایشگری اصلاح ابرو به صورت حرفه ای و تخصصی آموزش داده میشود و به عنوان یک رشته جدا محسوب میشود .

با توجه به اینکه در این رشته افراد غیر متخصص زیاد بودند و به صورت تجربی ابرو بر میداشتند و برای حرفه ای شدن باید زمان زیادی سپری میشد . چه بسا در این میان چندین نفر ابرو هایشان خراب میشد سازمان فنی و حرفه ای بر آن شد برای این رشته کلاس ها تخصصی جدا بگذارد و هنر جو پس از اتمام دوره مدرک اصلاح ابرو بگیرد .

پکیج آموزش اصلاح و قرینه سازی ابرو

🔸ابروی مناسب برای انواع چهره ها
🔸انواع مدل های ابرو
🔸تبدیل انواع ابروها
🔸تبدیل ابروی گرد به صاف روی مدل زنده
🔸نحوه براشتن ابروی ترکیبی و نکته پیتاژ ابرو روی مدل زنده
🔸تبدیل ابروی حالت دار به صاف روی مدل زنده
🔸نحوه برداشتن ابروهای هالیودی (هاشوری) روی مدل زنده
🔸نحوه برداشتن ابرو هایپررئال غیر قرینه و قرینه سازی روی مدل زنده
🔸نحوه برداشتن ابروی حالت دار روی مدل زنده
🔸نحوه براشتن ابروی صاف روی مدل زنده

برای یادگیری این حرفه میتوانید با آموزشگاه های معرفی شده در این سایت و سایت آموزشگاه آرایشگری تماس بگیرید .