نحوه استفاده از کرم ضد آفتاب بر روی صورت و گردن

کرم های ضد آفتاب کرمی است که از بین تمام محصولات مراقبت از پوست که باید به طور صحیح در روتین خود استفاده کنید. نحوه استفاده صحیح از ضد آفتاب، مهم ترین است. به هر حال، شماره SPF لزوماً تضمین کننده محافظت مناسب از پوست نیست، بلکه میزان استفاده صحیح و دقیق آن را باید … ادامه خواندن نحوه استفاده از کرم ضد آفتاب بر روی صورت و گردن