آرایشگری در ایران باستان

مطلب زیر را در یکی از سایت ها خوندم گفتم شاید بدرد بازدید کننده بخورد معنی  هفت قلم آرایش قدیم چیست؟ « هفت قلم آرایش در ارایشگری زنانه » از کجا آمده؟ آرایشگری زنان در ایران باستان بر۷خط بوده است و منظور از ” ۷ قلم آرايش ” به شرح زيرست : ١-حنا ٢-بند ٣-وسمه … ادامه خواندن آرایشگری در ایران باستان